สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ


 
  ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
                     วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                     เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

                     Announcement of Office of National Police Policy Board Subject honest intentions in the administration of Office of National Police Policy Board

                     เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

                     Announcement of Office of National Police Policy Board Subject : Office of National Police Policy Board’s aims for preventing corruption

                     บันทึกกรอบแนวทางความรวมร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
                    แนวทางดำเนินการคัดเลือกและเลือก  กต.ตร. ปี 2561 

                    ขอเชิญร่วมลงชื่อเพื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก
                         
 สตรีและบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงทุกรูปแบบ" โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด
                          หรือเข้าไปที่ Link :
http//www.dwf.go.th/Content/View/5111/3     

 

 

 

 
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (กต.ตร.) ในกิจการงานตำรวจ 

                        กต.ตร.สภ.บ้านไผ่  (ดูรายละเอียด)                                  กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี (ดูรายละเอียด)

                                                                          

 

ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย กต.ตร. ปี 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • 10 พ.ย. 2017
  • 1075
  • 0
   ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย กต.ตร. ปี 2549  และที่แก้ไขเพิ่มเติม     1. หน้...
อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหารการปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2559
  • 6 พ.ย. 2017
  • 890
  • 0
 แนวทางการปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช.          แนวทางการปฏิบัติประกอบระเบีย...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด