You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ผู้เยี่ยมชม

โครงการสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติของ กต.ตร.

โครงการสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติของ กต.ตร. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ได้จัดโครงการสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติของ กต.ตร. ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 112 นาย ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมี พ.ต.อ.หญิง สมลักษณา ไชยเสริฐ รอง ผบก.สง.ก.ต.ช และ พ.ต.อ.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม ผกก.ฝนส.สง.ก.ต.ช. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๙ ”


ไปด้านบน